Anders Berglund, M.Sc.

Europapatentombud
Partner

Anders Berglund

Anders ger rådgivning i strategiska patentfrågor och hanterar alla typer av patentärenden, såsom sökuppdrag, utarbetande av patentansökningar, utvärderingar, handläggning och invändningar. Han bistår även klienter vid rättstvister. Anders tekniska expertis finns huvudsakligen inom kemi, medicin, läkemedel, bioteknik och livsmedel. Uppfinningar inom medicinsk teknik (mekanik) ligger också på hans bord. Anders har kommit att arbeta mycket med uppfinningar inom cellulosaområdet och har även gedigen erfarenhet av vacciner, diagnostik och tilläggsskydd för läkemedel.

Anders har examen i medicinsk vetenskap från Uppsala Universitet (2001). Han fortsatte sedan med ytterligare studier i kemi respektive immaterialrätt i Sverige, Storbritannien och Tyskland (Cert. IP, Dipl. IP). Anders var anställd som patentombud på en större svensk patentbyrå från 2006 till 2014.

Anders.Berglund@novitaspatent.com

Telefon: 070 651 2819