Helena Danielsson, M.Sc.

Europapatentombud
P
artner

0107b

Helena har kunskap och erfarenhet av patenthandläggning och patenttvister, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar, samt förvaltning av immateriella rättigheter inklusive IP-strategier. Hon har särskild erfarenhet inom områdena organisk kemi, biokemi, bioteknik, samt cellulosa, fiber- och polymerteknologi.

Helena tog examen 1992 som civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot polymerteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Efter examen arbetade hon som analytisk kemist med fokus på polymera material vid läkemedelsföretaget Pharmacia (1992-1998).

År 1998 påbörjade hon sin patentkarriär som patentingenjör hos det svenska Patent-och registreringsverket (1998-2001), därefter som intern patentkonsult på läkemedelsbolaget Biovitrum (2001-2010), och sedan som patentombud på två större patentbyråer (2010-2014).

Helena.Danielsson@novitaspatent.com

Telefon: 070 651 2438