Jarkko Kortesmaa, Ph.D.

Europapatentombud
Partner

0185b

Jarkko har erfarenhet av en rad olika uppdrag, däribland utarbetande och handläggning av patentansökningar, patentstrategier, freedom-to-operate analyser och due diligence-utredningar. Han har teknisk kompetens inom områdena medicin, bioteknik, molekylärbiologi, proteinkemi, livsmedel, växtbiologi  och medicinsk teknik.

Jarkko disputerade i medicinsk biokemi på Karolinska institutet 2000. Efter sina studier arbetade han i biotekniksektorn först som projektledare på Biostratum AB (2000-2002) och NeuroNova AB, först som forskare (2002-2004) och senare som chef för avdelningen In vitro validering (2004-2007). Under denna period var Jarkko medförfattare i 18 akademiska publikationer i tidskrifter såsom Nature Neuroscience, Journal of Biological Chemistry, Molecular and Cellular Biology, Blood och Journal of Immunology. Han är också meduppfinnare i 6 patentansökningar.

År 2007 bytte han karriär och blev patentombud på ombudssidan.

Jarkko.Kortesmaa@novitaspatent.com

Telefon: 070 651 2937