Lars Höglund, Ph.D.

Europapatentombud
Auktoriserat svenskt patentombud
Partner

0236b

Lars har lång erfarenhet från olika aspekter av patenthandläggning och IP-strategier, särskilt inom läkemedel, biokemi och bioteknik. Han har också erfarenhet av intrångsbedömningar (freedom-to-operate) och due diligence-utredningar i läkemedelsindustrin, samt rättstvister.

Lars har en doktorsgrad i biokemi från Karolinska Institutet i Stockholm (1990). Från 1991 till 2001 hade han anställningar som patentingenjör på läkemedelsföretagen Astra och Pharmacia, och på det medicintekniska företaget Amersham Pharmacia Biotech. Från 2001 till 2012 var han ansvarig för patentavdelningen på läkemedelsföretaget Biovitrum/Swedish Orphan Biovitrum. Från 2012 till 2014 var han anställd som patentkonsult på en större patentbyrå.

Lars var 1999-2010 Sveriges representant i epi’s bioteknikkommitté. Han deltog 2005-2008 som expert i den statliga Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2006:70 och SOU 2008:20). Han har också regelbundet hållit föredrag vid internationella konferenser rörande patentering av bioteknik.

Lars.Hoglund@novitaspatent.com 

Telefon: 070 651 2446