Innovationscheckar från Vinnova

2015-03-19

Vinnova satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Checkarna kommer att delas ut av ALMI, Coompanion respektive IUC, under perioden 2015-2017.

Checkarna kan användas exempelvis för utarbetande av en strategi för immateriella tillgångar. Kontakta oss så berättar vi mer!