OHIM (KHIM) byter namn

2016-03-17

Kontoret för harmonisering i den inre marknaden ansvarar för varumärkes- och designregistreringar på EU-nivå. Kontoret kommer den 23 mars 2016 att byta namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, och begreppet gemenskapsvarumärke kommer samtidigt att ersättas av EU-varumärke.

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Nordic Life Science Days 2016 2016-07-05
Park Annual 2016 2016-08-01

12 Poster