Uppfinnaravtalet omförhandlas

2015-03-30

Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, LAU, är dispositiv. Detta betyder att rätten kan regleras i kollektivavtal istället för i lag. För stora delar av arbetsmarknaden gäller i dag uppfinnaravtalet, som dock har uppfattats ge för låga ersättningar för innovationer. I höstas sade därför PTK upp det tjugo år gamla uppfinnaravtalet för omförhandling.

Samtidigt har motparten Svenskt Näringsliv sagt upp avtalet om begränsning av konkurrensklausuler, som de anser är föråldrat. Frågorna förhandlas samtidigt.