Växters och växtprodukters patenterbarhet vid EPO – G2/12 (”Tomato II”) & G2/13 (”Broccoli II”)

2015-04-20

Metoder som inbegriper ett i allt väsentligt biologiskt förfarande för framställning av växter och djur är inte patenterbara enligt den europeiska patentkonventionen (EPC). I de efterlängtade avgörandena ”Tomato II” (G2/12) och ”Broccoli II” (G2/13) från det europeiska patentverkets stora besvärskammare klargörs att undantaget från patenterbarhet skall tolkas snävt, och därmed inte påverkar patenterbarheten hos produktkrav eller förfarandekopplade produktkrav (”product-by-process”).

Besvärskammaren fann att patentkrav riktade mot växter eller växtprodukter kan patenteras (växtsorter undantagna), även när dessa har framställts genom ett i allt väsentligt biologiskt förfarande. Vidare framhölls att det är oväsentligt att det enda förfarandet på ansökningsdagen för framställning av växterna eller växtprodukterna var ett i allt väsentligt biologiskt förfarande. Detta är goda nyheter för aktörer inom bioteknologisektorn som vill skydda jordbruksrelaterade innovationer.