• Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

 

Våra tjänster

Vi erbjuder:

  • Svenska och internationella patentansökningar
  • Nyhetsundersökningar
  • Patenterbarhetsbedömningar
  • Intrångsbedömningar; freedom to operate
  • IP-utredningar, t.ex. due diligence
  • Tilläggsskydd för läkemedel
  • Biträde vid intrång

Våra kunder finns inom akademin och industrin, och innefattar såväl små företag som stora globala företag. Vi förstår att alla kunder har olika behov. Tillsammans med våra kunder tar vi därför fram en IP-strategi som är specifikt anpassad till deras affärer.

Vi bistår våra kunder med utarbetande och inlämning av patentansökningar. Vi sköter sedan den globala handläggningen av patentportföljen, i samarbete med de bästa och mest prisvärda utländska byråerna. Vi hanterar också invändnings- och besvärsförfaranden hos PRV eller EPO.

Vi erbjuder bevakning av konkurrerande patentansökningar och utför freedom-to-operate-analyser och intrångsbedömningar. Vi kan också medverka i t.ex. due diligence-utredningar.

Vi tar hand om den svenska registreringen av beviljade europeiska patent (validering) och hanterar ansökningar om tilläggsskydd för läkemedel (SPC).

Administrativa system:

Novitas Patent har ett strategiskt samarbete med Clarivate Analytics vilket bland annat innebär att vi använder IP Management System som programvara för patenthantering. Systemet möjliggör en säker hantering av frister, effektiv akthantering samt kommunikation med kunder och utländska ombud. Vårt strategiska samarbete med Clarivate Analytics medför vidare att vi kan erbjuda våra klienter högkvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser inom bl.a. administration, översättningar och sökningar.