• Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

 

 

Vår specialitet är patentarbete inom life sciences, kemi och medicinsk teknik, till exempel:

  • Läkemedelskemi
  • Organisk kemi
  • Biokemi och bioteknik
  • Molekylär biologi
  • Immunologi
  • Polymera material och cellulosateknik
  • Livsmedel

Vi hjälper våra kunder att få patentskydd samt att beivra patentintrång.