• Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

  • Välkommen till Novitas Patent

 

Vår vision och våra kärnvärden

Det blir allt viktigare för dagens företag att effektivt skydda de immateriella tillgångarna. Ett adekvat patent-, varumärkes- eller designskydd kan vara en stor konkurrensfördel, ibland till och med en av de viktigaste förutsättningarna till en framgångsrik och lönsam verksamhet.

Genom teknisk och juridisk rådgivning vill Novitas Patent hjälpa forskare och företag att dra fördelar av patent och andra former av immaterialrätt.

Vi anser att kostnaden för våra tjänster ska motsvaras av det utbyte och mervärde som våra kunder erhåller. Genom ett modernt arbetssätt och slimmad organisation kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva tjänster.

I enlighet med branschens etiska riktlinjer strävar vi efter att utföra våra uppdrag med omsorg och noggrannhet. Det är viktigt för oss att våra kunder ska känna sig trygga i vår hantering av deras viktigaste tillgångar.

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte för att se vad vi kan erbjuda dig och ditt företag.